Book group surf classes

Book group surf classes

EN:

BOOK YOUR GROUP SURF CLASSES
Please complete the form below.

I will confirm the details and send you a confirmation email with all the lesson and payment information you need.

I try to respond to your messages as quickly as possible, but I would like to kindly inform you that I may be in the ocean for classes, which may result in a slight delay in responding. For last minute bookings (less than 48 hours before class), please contact me via Whatsapp or by phone

+34678224872.

Vicky

PL: Proszę wypełnić poniższy formularz.

Potwierdzę szczegóły i wyślę e-mail z potwierdzeniem, zawierający wszystkie potrzebne informacje dotyczące lekcji i płatności.

Staram się jak najszybciej odpowiadać na Państwa wiadomości, ale uprzejmie pragnę poinformować, że mogę przebywać na zajęciach w oceanie, co może skutkować niewielkim opóźnieniem w udzielaniu odpowiedzi. W przypadku rezerwacji w ostatniej chwili( mniej niż 48 godzin przed zajęciami) skontaktuj się ze mną za pośrednictwem Whatsapp lub telefonicznie

+34678224872.   

Vicky

Do you do sport regularly? *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.